Nieuw in 2019

Er komt een (proef)examen!

Dit (proef)examen is een prima voorbereiding op het examen van bijvoorbeeld SPL. Maar u kunt er ook voor kiezen dit (proef)examen te gebruiken om het keuzedeel zelf mee af te sluiten.

Het (proef)examen bestaat uit een aantal deelexamens.

Er zijn Theorietoetsen voor:

 • Computervaardig
 • Onlinevaardig
 • Tekstverwerken
 • Spreadsheet
 • Presenteren (G)

Daarnaast zijn er Praktijktoetsen voor

 • Tekstverwerken
 • Spreadsheet
 • Presenteren (G)

De toetsen moet u als docent inplannen voor de student.
De theorietoetsen worden door het systeem nagekeken.
De praktijktoets levert de student in bij de docent. U moet die praktijktoets wel zelf beoordelen.

Ons idee is dat het (proef)examen niet in zijn geheel wordt afgenomen. Telkens als een student een module heeft afgerond, kan die module worden afgesloten door een deel van het (proef)examen te maken. De student moet daarom vragen bij u. U bepaalt wanneer de student of groep studenten deze deelexamens mag afnemen. Aan het einde van het keuzedeel heeft de student dan alle deelexamen gemaakt. Alle resultaten samen bepalen of de student het (proef)examen heeft gehaald. Maar hoe u het (proef)examen wilt inzetten is natuurlijk geheel aan u.

Module Projecten toegevoegd

Er wordt een module Projecten toegevoegd. In een project wordt de student uitgedaagd om te laten zien wat hij of zij kan. De student werkt actief aan ‘echte’ problemen, waarbij wat geleerd is direct wordt toepast. Samenwerking is daarbij van groot belang.

Hieronder leest u welke projecten ern zijn. Van elk project zijn twee varianten beschikbaar. Eén voor Basis en één voor Gevorderd. Beide projecten zijn geheel gelijk. Verschil is dat je bij Basis kleinere stapjes neemt. Volgt de student een niveau 3/4 opleiding dat adviseren we je om te kiezen voor Gevorderd. Volg de student een niveau 2/3 opleiding, kies dan voor Basis. Maar de keuze is helemaal aan u of de student.
Introductie op het Keuzedeel

Er komt een algemene introductie op het keuzedeel voor de student. Dat is het eerste wat hij ziet als hij inlogt. In de introductie wordt uitgelegd wat de verschillende modules precies behandelen. We leggen uit hoe de student om moet gaan met het leerplatform Eduhint. En er staan helpkaarten die de student snel uitleg geven over de verschillende onderdelen van het leerplatform.Introductiepagina bij elk hoofdstuk

Elk hoofdstuk begint voortaan ook met een introductiepagina. Daarin is een inhoudsopgave, een korte inleiding op het hoofdstuk, doelstellingen en een interessante video.


Projecten
Aan het keuzedeel worden ook Projecten toegevoegd. In een project wordt de student uitgedaagd om te laten zien wat hij of zij kan. De student werkt actief aan ‘echte’ problemen, waarbij wat geleerd is direct wordt toepast. Samenwerking is daarbij van groot belang.

Hoofdstuk Social Media toegevoegd

In de module Onlinevaardig wordt een hoofdstuk Social media toegevoegd. Het zal bestaan uit de volgende paragrafen:

 1. Wat is social Media
 2. Het gebruik van Social Media
 3. Gevaren van Social Media
 4. Is Social Media verslavend
 5. Wat mag wel en niet op social media
 6. Social media op het werk


Keuzedeel
Digitale vaardigheden

Naast aanpassing van de content aan de herziene versie van het Certificaat Digitale vaardigheden (zie vorig nieuwsbericht) wordt het keuzedeel ook geschikt gemaakt voor het examen van het ECDL. Voor het nieuwe schooljaar kun u erop rekenen dat het klaar is.

Projecten
Aan het keuzedeel worden ook Projecten toegevoegd. In een project wordt de student uitgedaagd om te laten zien wat hij of zij kan. De student werkt actief aan ‘echte’ problemen, waarbij wat geleerd is direct wordt toepast. Samenwerking is daarbij van groot belang.

Keuzedeel
Digitale vaardigheden

ZORG & WELZIJN

Voor de sector Zorg&Welzijn is een aangepastkeuzedeel Digitale vaardigheden gemaakt.

De module Mediawijsheid (met Informatievaardigheden) behandeld onderwerpen die op Zorg en Welzijnbetrekking hebben.

De Office-modules bevatten praktijkopdrachten gebaseerd op de sector Zorg en Welzijn.

Bekijk de demovideo.

Praktisch Office

In de lesboeken in in Compact Online staan de instructies centraal. In Praktisch Office hebben we het omgedraaid. Studenten beginnen meteen met opdrachten maken.

In de opdrachten is theorie beschikbaar via Helpkaarten en Help pop-ups. Als een student even niet weet hoe het moet kan hij deze theorie raadplegen.

En als het écht niet lukt zijn de instructiestappen ook beschikbaar.

Hiermee spelen we in op beschikbare voorkennis en op verschillen tussen studenten.

Bekijk de demovideo.

DIGIvaardig vmbo

Voor het vmbo hebben we een nieuw lesmateriaal beschikbaar. Zowel voor onderbouw als voor bovenbouw.

Voor de onderbouw is er naast Offiveaardigheden ook een module Mediawijsheid en Informatievaardigheden beschikbaar.

Voor de bovenbouw is er naast Officevaardigheden PLUS ook Examentraining Office gebaseerd op oude examenvoorbeelden beschikbaar.

Meer op de site DIGIvaardigvmbo.nl

Boek en online
gecombineerd

Tot nu toe kon u kiezen uit of boeken of online lesmateriaal. Vanaf het nieuwe schooljaar combineren we dat.

Als u een boek koopt, krijgt u het lesmateriaal ook volledig online tot uw beschikking.