Nieuw in 2019

Keuzedeel
Digitale vaardigheden

Naast aanpassing van de content aan de herziene versie van het Certificaat Digitale vaardigheden (zie vorig nieuwsbericht) wordt het keuzedeel ook geschikt gemaakt voor het examen van het ECDL. Voor het nieuwe schooljaar kun u erop rekenen dat het klaar is.

Projecten
Aan het keuzedeel worden ook Projecten toegevoegd. In een project wordt de student uitgedaagd om te laten zien wat hij of zij kan. De student werkt actief aan ‘echte’ problemen, waarbij wat geleerd is direct wordt toepast. Samenwerking is daarbij van groot belang.

Keuzedeel
Digitale vaardigheden

ZORG & WELZIJN

Voor de sector Zorg&Welzijn is een aangepastkeuzedeel Digitale vaardigheden gemaakt.

De module Mediawijsheid (met Informatievaardigheden) behandeld onderwerpen die op Zorg en Welzijnbetrekking hebben.

De Office-modules bevatten praktijkopdrachten gebaseerd op de sector Zorg en Welzijn.

Bekijk de demovideo.

Praktisch Office

In de lesboeken in in Compact Online staan de instructies centraal. In Praktisch Office hebben we het omgedraaid. Studenten beginnen meteen met opdrachten maken.

In de opdrachten is theorie beschikbaar via Helpkaarten en Help pop-ups. Als een student even niet weet hoe het moet kan hij deze theorie raadplegen.

En als het écht niet lukt zijn de instructiestappen ook beschikbaar.

Hiermee spelen we in op beschikbare voorkennis en op verschillen tussen studenten.

Bekijk de demovideo.

DIGIvaardig vmbo

Voor het vmbo hebben we een nieuw lesmateriaal beschikbaar. Zowel voor onderbouw als voor bovenbouw.

Voor de onderbouw is er naast Offiveaardigheden ook een module Mediawijsheid en Informatievaardigheden beschikbaar.

Voor de bovenbouw is er naast Officevaardigheden PLUS ook Examentraining Office gebaseerd op oude examenvoorbeelden beschikbaar.

Meer op de site DIGIvaardigvmbo.nl

Boek en online
gecombineerd

Tot nu toe kon u kiezen uit of boeken of online lesmateriaal. Vanaf het nieuwe schooljaar combineren we dat.

Als u een boek koopt, krijgt u het lesmateriaal ook volledig online tot uw beschikking.