Keuzedeel Digitale vaardigheden in 2019

Naast aanpassing van de content aan de herziene versie van het Certificaat Digitale vaardigheden (zie vorig nieuwsbericht) wordt het keuzedeel ook geschikt gemaakt voor het examen van het ECDL. Voor het nieuwe schooljaar kun u erop rekenen dat het klaar is.

Projecten
Aan het keuzedeel worden ook Projecten toegevoegd. In een project wordt de student uitgedaagd om te laten zien wat hij of zij kan. De student werkt actief aan ‘echte’ problemen, waarbij wat geleerd is direct wordt toepast. Samenwerking is daarbij van groot belang.

Aanpassingen inhoud ons keuzedeel

Afgelopen zomer is er hard gewerkt aan het up to date maken van het lesmateriaal voor Digitale vaardigheden. Deze aanpassingen zijn intussen gepubliceerd op het leerplatform EduHint.

Behalve inhoudelijke aanpassingen zijn er ook een enkele structurele zaken aangepast. Zo zijn er paragrafen bij gekomen en paragrafen samengevoegd. Hieronder een korte opsomming van de veranderingen zodat u voorbereid bent als studenten met vragen komen.

Voorop staat dat de aanpassingen alleen gelden voor studenten die die betreffende paragraaf nog niet hebben uitgewerkt. Studenten die die paragraaf al wel af hebben of daar nu mee bezig zijn merken niets van de aanpassing. Zij zullen dus niet ineens met andere content geconfronteerd worden.

Computervaardig

  • In hoofdstuk 1 Mobiele apparaten zijn in alle paragrafen aanpassingen gedaan om de inhoud up to date te brengen.
  • In hoofdstuk 5 Bestandsbeheer is paragraaf 1 geactualiseerd en is een nieuwe paragraaf 7 (Metadateren en archiveren) toegevoegd.
  • In hoofdstuk 6 Veilige computer zijn verschillende paragrafen geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen, denk aan de AVG als het gaat om privacy.

Onlinevaardig

  • In hoofdstuk 1 Internet zijn de 8 paragrafen samengevoegd tot 4 paragrafen zodat het een logischere opbouw heeft gekregen. Ook de inhoud is geactualiseerd. Dit is de grootste verandering die ook voor u als docent zichtbaar is. Bij studenten die al in Digitale Vaardigheden aan het werk zijn, ziet u 8 paragrafen en bij de studenten die er nu aan beginnen dus nog maar 4.
  • In hoofdstuk 2 Veilig online zijn vele opgaven geactualiseerd.
  • In hoofdstuk 3 Zoeken op internet zijn de paragrafen 1 en 2 geactualiseerd. Er is ook een nieuwe paragraaf 6 (Informatie verzamelen [via o.a. Wikipedia]) tussen gevoegd, zodat er nu 7 paragrafen zijn.
  • Aanpassingen in hoofdstuk 4 Internetbedreigingen zullen in het begin van 2019 worden doorgevoerd.

Officevaardigheden

Om meer duidelijkheid te scheppen in de naamgeving tussen Basis en Gevorderd hebben we de verschillende onderdelen hernoemd. In Basis heet het nu:

•             Tekstverwerken Basis (was Basis Online Word)

•             Spreadsheet Basis (was Basis online Excel)

In Gevorderd hebben de onderdelen deze namen:

•             Tekstverwerken

•             Spreadsheet

•             Presenteren

•             Gegevensverwerking (was Basis Online Access)

In de nieuwe accounts is ook het onderdeel PowerPoint (dat gebaseerd was op Basis Online PowerPoint) vervangen door Presenteren. Dit is geheel nieuw.

Nieuwste demo video:

Aangepast keuzedeel voor Zorg & Welzijn

We hebben een aangepast keuzedeel Digitale vaardigheden gemaakt voor de sector Zorg & Welzijn.

  • De module Mediawijsheid (met Informatievaardigheden) behandeld onderwerpen die op Zorg en Welzijnbetrekking hebben.
  • De Office-modules bevatten praktijkopdrachten gebaseerd op de sector Zorg en Welzijn.

Bekijk de demo hieronder:


Aanpassingen in Certificaat Digitale vaardigheden

Volgens Digivaardig.nu (tegenwoordig e-userskills):

In opdracht van ECP is er eerder een standaard voor digitale vaardigheden ontwikkeld; het E-userskills Certificaat. Het resultaat van dit project is een beschrijving van de basisvaardigheden die iedere schoolverlater en werknemer nodig heeft om te kunnen functioneren in de digitale samenleving. Deze standaard ligt ten grondslag aan het certificaat Digitale Vaardigheden.

Hier vindt u het nieuwe certificaat.

Ons keuzedeel is nog niet aangepast aan dit nieuwe certificaat. Er zal in de komende maanden aan gewerkt worden zodat het vanaf 1 januari weer helemaal up to date is.

En het examen dan?
Het examen wordt verzorgt door Stichting PraktijkLeren. Onduidelijk is nog of zij het examen gaan aanpassen aan dit nieuwe certificaat een vanaf wanneer dat dat beschikbaar is.

Nieuw examen
Maar Digivaardig.nu ontwikkeld zelf ook een nieuw examen. Zij worden dus naast SPL en ECDL een derde partij waar examen kan worden gedaan. Meer info op hun site.

Aanpassingen Examen ECDL

Ook ECDL heeft zijn syllabus voor het examen Digitale vaardigheden aangepast.  Download hier de nieuwe syllabus.

ECDL-proof keuzedeel

Er wordt hard gewerkt om ons keuzedeel geschikt te maken voor het EDCL examen. Omdat ook het examen van ECDL intussen is aangepast (zie nieuwsbericht hierbovn), loopt dit enige vertraging op.

De planning is dat dit voor het tweede semester begin 2019 beschikbaar is.


Oudere nieuwsbrieven